اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

تهداب گذاری دو باب مکتب در ولایت قندهار

سنگ تهداب دو باب مکتب به ازرش 16 میلیون افغانی در ناحیه سوم شهر قندهار با حضور والی قندهار، رؤسای معارف و شماری از سایر ادارات و ریش سفیدان منطقه گذاشته شد.
زلمی ویسا والی قندهارحین گذاشتن سنگ تهداب این دوباب مکتب گفت: به شما اطمینان میدهیم که با فرآهم آوری سهولت های لازم تعلیمی و تربیتی زمینه یادگیری با کیفیت را برای اولاد وطن مهیا می سازیم.
هکذا بزرگان قومی اشتراک کننده در این مراسم نیز از اهتمام مقام ولایت و وزارت معارف در راستای عرضه متوازن خدمات تعلیمی و تربیتی برای فرزندان شان ابراز امتنان نموده  و وعده هرگونه همکاری را سپردند.
گفتنی است که مکاتب مذکور در شهرک های محمد اعظم ایازی و شهید حمدی طی سه ماه آینده اعمار و زمینه آموزش برای صدها تن شاگرد مهیا می گردد.

مشاهده در منبع اصلی