اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 3 قوس , 1396

شکایت رسمی حقمل از عبدالعزیز آریایی

معاون کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی از رییس کمیسیون شکایات و دو تن دیگر به دادستانی کل کشور شکایت کرد.

حمیرا حقمل، معاون کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در نامه ای رسمی به دادستانی کل گفته است که برکناری 5 کارمند این کمیسیون از سوی عبدالعزیز آریایی خلاف قانون کارمندان خدمات کشوری است.

وی، آریایی را به توطیه چینی، نقض احکام قوانین کشور و تبعیض در برابر کارمندان کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی متهم ساخته است.

گفتنی است که آریایی تا کنون دراینباره چیزی نگفته است.

کد (26)

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی