اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

پشت پرده پنهان موتر های زرهی نیروهای نظامی افغانستان

مشاهده در منبع اصلی