اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

پشت پرده پنهان موتر های زرهی نیروهای نظامی افغانستان

مشاهده در منبع اصلی