اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

رشوت وزیر مخابرات به پارلمان و معامله با طلوع نیوز

شهزاد آریوبی سرپرست وزیر مخابرات کشور در نخستین روزهای وظیفه اش بخشیدن از کیسه خلیفه و معامله کردن را شروع کرده است. این سند که یک کاپی آن به طلوع نیوز نیز ارسال گردیده بود و قرار براین بود تا طلوع نیوز آن را به دست نشر بسپارد اما در آخرین لحظات طلوع نیوز طی یک معامله با وزیر از نشر آن خود داری کرد. به اساس این معامله طلوع نیوز حق امتیاز نشرات خود را از طریق ماهواره جنوب آسیا بدون مالیات و جواز بدست میاورد.
به اساس این سند شرکت مخابراتی سلام به منظور تشویق و تمجید هر چه بیشتر وکلای محترم، معزز و منتخب پارلمان به تعداد صد قطعه سیم کارت سلام نوع دایموند یا الماسی ( قیمت هر یک این شماره ها در بازار یکصدهزار افغانی میباشد) با پیش پرداخت ماهانه هزار افغانی توزیع می نماید البته نوعیت این سیمکارت ها مخفی یا نونمبر بوده تا وکلای معظم و باشرف ما بتواند بدون ملحوظات امنیتی به کارهای سیاه و مافیایی خود ادامه بدهند.
جالبتر اینکه جناب وزیر با در نظرداشت تمام چارچوب های قانونی و مصلحتی پشنهاد مذکور را اصولا منظور نموده اند.
کد (7)

مشاهده در منبع اصلی