اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

کابل آماج انتقام شکست داعش در رقه

شکست های اخیر داعش در سوریه و به خصوص از دست دادن پایتخت این گروه شهر رقه، این گروه را بیشتر از همه بر شیعیان افغانستان خشمگین ساخته است.

مشاهده در منبع اصلی