اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

مناسبات با سویدن گسترش خواهد یافت

مناسبات میان سویدن و افغانستان همچنان دوام دار خواهد بود.

محمد اشرف غنی در دیدار با وزیر خارجه سویدن درباره موضوعات منطقه ای، پروسه صلح، همکاری های تکنیکی در بخش معارف کشور و بهره گیری از انرژی قابل تجدید گفتگو کرد.

والستروم در این گفتگو تاکید کرده است که سویدن در کنار مردم و دولت افغانستان خواهند ماند و اطمینان داد که مناسبات بین کشور گسترش خواهد یافت.

گفتنی است که سویدن از جمله کشورهای عمده کمک کننده به افغانستان از دوره پس از طالبان بوده است و کمک های این کشور بیشتر در بخش های آموزش و پرورش، صحت و انکشاف روستایی بوده است.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی