اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

اغبر را از کمیته ملی المپیک پراندند

شنیده می شود که محمد ظاهر اغبر رییس پیشین کمیته ملی المپیک بحیث جنرال‌ قونسل افغانستان در شهر مونشن آلمان، با حفظ حقوق نظامی اش، از سوی رییس‌ جمهور غنی تعیین گردید.

قرار است وی با حفظ رتبه و حقوق نظامی خویش به آلمان برود.

مشاجره های خسته کن در کمیته ملی المپیک باعث دور کردن آقای اغبر از کابل می باشد.

وی مدت ها است با ترویج قبیله گرایی در ورزش مبارزه می کند که با کنار گذاشتن وی از کمیته ملی المپیک، زمینه برای دور کردن دیگر اقوام از میدان های ورزشی کشور فراهم می آید.

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)

مشاهده در منبع اصلی