اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 جوزا , 1397

غرور ملی ام جریحه دار شده است

احساس و غرور ملی ام پس از ملاقات رییس جمهور با وزیر خارجه ی امریکا در میدان هوایی بگرام، بیش از اندازه جریحه دار شده است.
شما را به خدا کمی دقت کنید.

کشوری که تنها امسال سه جایزه نوبل در سه رشته ی علمی گرفته است. در کمک به کشورهای فقیر و نیازمند، در کل منطقه و شاید جهان پیشتاز است. رشد اقتصادی اش مثال زدنی است. بی سوادی را کاملا ریشه کن کرده است و قدم های مهمی در راه ایجاد یک اقصاد علم محور برداشته است. میزان دسترسی مردمش به آب آشامیدنی سالم، برق و اینترنت، در بهترین و بلندترین سطح است. نظام سیاسی با ثبات و جامعه ی مدنی پویایش، آزروی ملت های دیگر است. در مبارزه با بی عدالتی، حرف اول را می زند. و …

آیا ملاقات رییس جمهوری چنین کشوری با وزیر خارجه یک کشور بیگانه در یک میدان هوایی، قابل تحمل است؟ البته که نیست.
کاش کشور ما هم مثل بعضی به اصطلاح کشورهای دیگر، برای ملت شدن، کشور ماندن و یک نفس راحت کشیدن از شر شهروندان یاغی و همسایه های زرنگش نیازمند بازو، زور و پول دیگران می بود. کاش، ما هم چند نفر مهاجر و کودک بی سرپرست آواره می داشتیم که غم شان بر دوش دیگران می بود. کاش اکثر نخبگان سیاسی ما هم با پول های دزدیده شده از کمک های خیریه ی و … خارجی ها، سر ملت فقیر و درمانده شان، تیم می دادند. آن وقت، درد نداشت، و تحقیر شدن، حق مان بود.

حالا که کشور و ملت ما چپ و راست افتخار می آفریند و دست آورد، درو می کند، حقش نیست که چنین تحقیر شود. من هم در کنار وطنداران دیگرم، حق دارم که غرور ملی جریحه دار شده داشته باشم و برای مدتی از فسبوک امریکایی دور شوم.

عبدالله وطندار

مشاهده در منبع اصلی