اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

قطر: دفتر طالبان در دوحه، ابتکار امریکا بود

مشاهده در منبع اصلی