اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

قطر: دفتر طالبان در دوحه، ابتکار امریکا بود

مشاهده در منبع اصلی