اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 عقرب , 1397

قطر: دفتر طالبان در دوحه، ابتکار امریکا بود

مشاهده در منبع اصلی