اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 عقرب , 1397

رییس جمهور غنی با وزیر خارجۀ سویدن دیدار کرد

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان روز گذشته با مارگوت والستروم، وزیر امور خارجه کشور شاهی سویدن در کاخ ریاست جمهوری دیدار کرده‌است.
دفتر رسانه‌های کاخ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌‎یی گفته که در این دیدار هردو طرف روی موضوع‌های منطقه‌وی، پروسۀ صلح، هم‌کاری‌های تخنیکی در بخش آموزش‌های حرفه‌یی و انرژی قابل تجدید گفت‌وگو کرده‌اند.
در خبرنامه آمده‌است که ‌ که وزیر امور خارجه ضمن ابراز تسلیت و هم‌دردی با دولت و مردم افغانستان افزوده که کشورش خود را در غم افغان‌ها شریک می‌داند.
خانم والستروم، تاکید کرده‌است که سویدن همانند گذشته در کنار دولت و مردم افغانستان در تمام عرصه‌ها خواهد بود و اطمینان داد که مناسبت‌ها بین دو کشور گسترش خواهد یافت.
از سوی‌هم، رییس جمهور کشور ضمن ستایش از کمک‌های سویدن برای افغانستان گفت که آن کشور در روزهای سخت به ویژه در سکتورهای صحت و معارف، افغانستان را هم‌کاری نموده‌است.
گفتنی‌ست که سویدن از جمله کشورهای عمدۀ کمک‌کننده دولت افغانستان پسا از طالبان بوده که هنوزهم هم‌کاری‌های این کشور جریان دارد.
کمک‌های سویدن در سال‌های گذشته بیش‌تر منوط در بخش‌های آموزش و پرورش، صحت، انکشاف روستایی و غیره موارد بوده‌اند که افغانستان به آن‌ها نیاز جدی داشته‌است.

مشاهده در منبع اصلی