اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 قوس , 1396

جایگاه زور و دشنام در خانه ملت

دیروز ولسی جرگه کشور شاهد یک تنش لفظی و البته تا حدودی فیزیکی نمایندگان بود. تنش های لفظی و حتی فیزیکی در تمام مجالس پارلمانی در سطح جهان رخ می دهد؛ اما این گونه تنش ها در مجلس افغانستان یا به قول خود وکلا، «خانه ملت» بسیار…

(Visited 8 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی