اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

جنگ تاج و تخت طالب و داعش در جوزجان و سکوت نیروهای امنیتی افغان

مشاهده در منبع اصلی