اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

جنگ تاج و تخت طالب و داعش در جوزجان و سکوت نیروهای امنیتی افغان

مشاهده در منبع اصلی