اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

ناتو تحویل اسلحه روسیه به طالبان تائید نمی کند

مشاهده در منبع اصلی