اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 جوزا , 1397

به برگزاری نشست سه جانبه روی صلح افغانستان توافق شد

مشاهده در منبع اصلی