اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 23 قوس , 1396

به برگزاری نشست سه جانبه روی صلح افغانستان توافق شد

(Visited 12 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی