مطالب مرتبط:

مقامات: درگیری میان طالبان و داعش در قوش تیپه جوزجان ادامه دارد

مطالب اخیر