اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 حوت , 1396

 رئیس جمهور غنی: ارادۀ سیاسی برای اصلاحات و مبارزه با فساد وجود دارد

جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، قبل از ظهر امروز به ریاست محمد‌ اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید. در این جلسه که به هدف استماع گزارش میک یا کمیته نظارت و ارزیابی برگزار شده بود، مسئولین کمیتۀ مذکور گزارش شانرا راجع به کارکردهای وزارت معارف ارائه کردند. در این گزارش کمیته نظارت و ارزیابی از جمله ۵۴۲ […]

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی