اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

جلوگیری از یک رویداد انتحاری در بامیان

یک تن از اعضای گروه طالبان، که قصد انتحار داشت، خود را به نیروهای امنیتی بامیان تسلیم کرد.

مشاهده در منبع اصلی