اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

جلوگیری از یک رویداد انتحاری در بامیان

یک تن از اعضای گروه طالبان، که قصد انتحار داشت، خود را به نیروهای امنیتی بامیان تسلیم کرد.

مشاهده در منبع اصلی