اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

حمله مرگبارهوایی بریک گردهم آیی بزرگ طالبان در غرب کشور

شهرهرات 3 عقرب باختر
یک گردهم آیی بزرگ گروه طالبان درولایت هرات آماج حمله هوایی قرارگرفت.
به اساس گزارش ها دراین گردهم آیی سه صد هراس افگن گردهم آمده بودند .
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به آژانس باخترگفت که این گردهم آیی با حضور سه صد هراس افگن در روستایی موسوم به دره تخت ولسوالی چشت درخانه یک عضو گروه طالبان شکل گرفته بود.
قوای هوایی کشور پس از دریافت معلومات از برگزاری این گردهم آیی بزرگ طالبان ، آن را آماج قراردادند.
تاکنون میزان دقیق تلفات برخواسته ازاین رویداد روشن نیست اما سخنگوی والی هرات می گوید که دراین حمله قوای هوایی افغانستان تلفات سنگینی به طالبان مسلح وارد شده است.
طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی