اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 18 عقرب , 1397

نمایشگاه نقاشی ” هنرناپدید ” برگزار شد

کابل باختر3 عقرب
نمایشگاه آثار نقاشی " هنرناپدید " امروز درنگارستان ملی وزارت اطلاعات وفرهنگ ازسوی مسولان هنرستان و نگارستان ملی افتتاح شد .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: این نمایشگاه به اشتراک شماری از روسای وزارت اطلاعات وفرهنگ ، مسول مرکزفرهنگی فدراتیف روسیه درکابل وتعدادی از هنرمندان برگزار شد .
دراین نمایشگاه 23 اثرنقاشی احمد سهیل الیاس هنرمند خوب کشور به نمایش گذاشته شده است .
این هنرمند جوان ، شیوه  جدید را به نام  " هنرناپدید " درهنر نقاشی ایجاد کرده که دریک تابلو دو منظره و یا دو چهرۀ متفاوت کارشده است که درروشنی یک منظره و درتاریکی منظره دیگر آشکار میشود .
درمراسم افتتاح این نمایشگاه محمد هاشم شارق رییس هنرستان وزارت طلاعات و فرهنگ صحبت کردو و ازنقاشی های این هنرمند جوان کشورکه به شیوه جدید کار شده است ، به قدردانی یاد کرد .
اوخاطرنشان ساخت که هنرمندان کشور با وجود امکانات محدود و شرایط دشوار ، بازهم ازتلاش و ابتکار دست نکشیده و آثار زیبا و ارزشمندی را خلق کرده اند .
شارق درکنارآن که ازیک سلسله مشکلات فراراه کار هنرمندان یاد آوری کرد ، ازمسولان خواست که به خاطر رشد هنر ، ازهنرمندان حمایت کنند.
همینگونه دراین مراسم صابر رحمانی مسول نگارستان ملی نیز درصحبتی درکنار آن که کارکرد های هنری احمد سهیل الیاس را  قابل قدردانست ، گفت که نگارستان ملی همیشه ازهنرمندان کشور حمایت کرد وبه خاطر تشویق بیشتر هنرمندان ، در برگزاری نمایشگاه های هنری با آنان همکار میباشد . 
دراین مراسم احمد سهیل الیاس درصحبتی ازهمکاری نگارستان ملی وزارت اطلاعات وفرهنگ ، به خاطربرگزاری این نمایشگاه تشکر کرد و درمورد آثارنقاشی خود معلومات داد.
او گفت که هدف وی از برگزاری این نمایشگاه،  معرفی شیوه جدید نقاشی که آن را  " هنرناپدید " نامیده است ، میباشد .
الیاس افزود که هنرمندان کشور توانایی خلاقیت ها و ابتکار های ارزشمند را در کارهای هنری شان دارند و دراین راستا  نیاز به حمایت وهمکاری دولت و نهاد های که درعرصه های هنرکارمیکنند ، میباشد . احمد ضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی