اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

برگزاری سمینارشناخت مواد انفجاری ومبارزه با ماین درهرات

شهرهرات 3 عقرب باختر
سمينار آموزشى از اضرار ماين ها ومواد منفلق ناشده وجرم شناسى امروز در قومندانی زون انصار هرات برگزار گردید.
هدف ازاين برنامه شناخت مواد منفلق ناشده ومعرفی شیوه های  مبارزه با ماين ها واشياى ناشناخته ومواد انفجارى كه توسط مخالفان مسلح كار گذارى میشود بیان شد .
هر یک  از اشتراك كننده گان تجارب وامكانات دست داشته خویش را  پيرامون ماين هاى  دست  ساز دشمن وخنثى سازى آن توسط تيم  هاى انجنيرى معرفی نمودند.
درین سمینار نمايندگان ارشد قواى دفاعي ، امنيتى ومشاوران خارجى  بر همكارى وتداوم امور متعهد شدند و مقداری امكانات به خاطر شناسائى ماين ها به مديريت عمومى لابراتوار هاى زون غرب اهدا شد.ختم/سیدحبیب

مشاهده در منبع اصلی