اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

برگزاری گفتمان دادخواهی ومشارکت ملی مردم وجامعه مدنی درهرات

شهرهرات 3 عقرب باختر
گفتمان حوزه یی پلان داد خواهی ومشارکت ملی مردم ونهادهای جامعه مدنی  امروز باحضور معاون امور اجتماعی ولایت هرات برگزار شد.
مونسه حسن زاده معاون اجتماعی وفرهنگی ولایت  نقش نهادهای مدنی را در نهادینه کردن ارزشهای مدنی واجتماعی در شرایط کنونی کشور مفید دانست.
یونس رهنورد رئیس اقتصاد و سکینه حسینی عضو شورای ولایتی هرات نقش نهادهای مدنی را درساختن راهکار دقیق مهم خواندند وبر ساختن کمیته بیست وپنج درصدی زنان ومشارکت ملی تاکید ورزیدند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی