اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

جان باختن هفت تن دریک رویداد ترافیکی در سمنگان

شهرایبک 3 عقرب باختر
هفت تن دریک رویداد ترافیکی در ولایت سمنگان جان باختند و چهارتن دیگر زخم برداشتند.
این رویداد بامداد امروز دربزرگ راه کابل – مزار هنگامی رخ داد که یک موتر مسافربری با برخورد با یک موتر کوچک واژگون شد.
یک مسوول ترافیک شاهراه به آژانس باخترگفت که دراین رویداد هفت مسافرجان باختند و چهارتن دیگر شان زخم برداشتند.
او سرعت بیش از حد و بی احتیاطی راننده های این دو موتر را انگیزه اصلی وقوع این رویداد ترافیکی خواند.
دراین حال داکتران دریک مرکزدرمانی درسمنگان وضع صحی دوتن اززخمی های این رویداد را نگران کننده گزارش کردند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی