اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

گشایش نمایشگاه هنری وساینسی زیر نام گاهنامه ارغنون درهرات

شهرهرات 3 عقرب باختر
اولین مجموعه بزرگ نمایشگاه تحت عنوان" گاهنامه ارغنون"در لیسه رسالت امروز گشایش یافت.
دانش مدیر لیسه تعلیمی رسالت ، گفت: " دراین نمایشگاه هنری وساینسی یکصدو بیست سه اثر هنر خوشنویسی ورباتیک به معرض نمایش گذاشته شده است.
وی میگوید: " این نمایشگاه ازسوی پنجاه وپنج دانش آموز ورزیده جهت رشد فکری دیگر دانش آموزان خلاق برگزارشد.
مونسه حسن زاده معاون والی ایجاد همچو برنامه های هنری را جهت رشد فکری و جسمی دانش آموزان اثر بخش خواند، وبرتداوم چنین برنامه های خلق شده جهت داشتن دانش بیشتر تاکید کرد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی