اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 25 جوزا , 1397

چهارده پناهجوی اخراج شدۀ افغان از جرمنی به کابل رسیدند

چهارده تن از افغان‌های که درخواستی پناهجویی آن‌ها در جرمنی رد شده‌ بود صبح امروز به میدان هوایی کابل رسیدند.
اجمل فیصل سخنگوی پولیس سرحدی افغانستان به رادیو آزادی گفت که طیاره حامل این افراد ساعت ۶:۴۵ دقیقه صبح در میدان بین‎المللی حامد کرزی به زمین نشست.
از سوی دیگر مشاور وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به رادیو آزادی گفت که این افراد شامل سه کتگوری اند:
" کسانی که مرتکب جرم شده بودند در آلمان، کسانی که در رابطه به هویت خود از دادن معلومات به مقامات آلمانی خودداری کرده بودند و کسانی که به منافع آلمان تهدید پنداشته شده بودند."
از ماه دیسمبر سال ۲۰۱۶، این هفتمین گروه پناهجویان افغانی رد شده از جرمنی است که به کابل می‎رسد.
آژانس خبر رسانی جرمنی می‎گوید در شش پرواز قبلی ۱۱۴ تن که اکثریت شان نوجوانان بوده‎اند به کابل فرستاده شدند.

مشاهده در منبع اصلی