اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 16 جوزا , 1397

کشته شدن چهل و هشت هراس افگن در جوزجان

جو زجان 3 عقرب  باختر
چهل و هشت  هراس افگن طالب و داعش  در جر یان   سه روز اخیر  دریک  در گیری  در جوز جان کشته شدند .
مل پاسوال  فقیر محمد  جوزجانی  قو مندان امنیه جوزجان  در کنفرانس  خبری  دیروز  به خبر نگاران گفت  که در نتیجه جنگ میان افراد این دو گروه  دهشت افگنان  چهل و دو طالب  وشش داعشی  گشته شدند و هشت داعشی  و هفت طالب دیگر  زخم بر داشتند .
وی گفت : این در گیری ها در قریه های بیک  سرو خان آقا چقمه چقر و گردن ولسوالی قو شتپه  جوزجان  جر یان دارد که مردم محل مجبو ر به ترک منازل  شان شده اند و شماری از این بیجا شده گان  میگو یند که گروه های طالبان و داعشی در مناطق  زیر اداره  محلات باررسی  شان را افراز  کرده اند  و برای  متباقی  باشنده های محل هشدار داده اند که خانه های شانرا تر ک نمایند .
امین الله ولسوالی قو ش تپه  جوزجان گفت : ولسوالی های قو شتپه و درز آب از ولسوالی  های ناامن است که در گیری های اخیر بر نا امنی های این ولسوالی ها افزوده است .
بیجا شده های این ولسوالی ها در وضعیت بد معیشتی و صحی  قرار داردند.
به تازگی  پنجاه طالب مسلح دیگر در نزاع  به خاطر  تقسیم عشر و زکات در قوش تپه جوزجان کشته شدند . شکریه عظیمی

مشاهده در منبع اصلی