اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 حوت , 1396

کنفرانس 3 روزۀ اصلاح نسل و القاح مصنوعی تدویر یافت

کنفرانس مذکور، جهت بهبود وضعیت مالداری، توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برگزار شد

(Visited 10 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی