اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 30 سرطان , 1397

افغانستان در روابط با کشورهای منطقه و همسایه چه رفتاری را در پیش گیرد؟

برخی از کارشناسان می‌گویند که افغانستان باید به روابط اش را با همه کشورهای منطقه ارزش بدهد. انتظار خادم از آگاهان …

مشاهده در منبع اصلی