اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

بهای مواد اولیه در بازار های کابل

کابل/باختر/3عقرب
بهای مواد اولیه در بازار های کابل امروز 3عقرب از این قرار است :
یک بوری برنج باریک اعلی 25 کیلویی   2150 افغانی .
هفت کیلو برنج شوله یی                        320 افغانی .
هفت کیلو بوره                                    280 افغانی .
هفت کیلو ماش وطنی                            330 افغانی .
یک پیپ روغن 16 لیتره                        1110 افغانی .
یک بوری آرد گندم قزاقی 50 کیلویی         1180 افغانی .
هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان              750 افغانی .
هفت کیلو نخود خام وطنی                       730 افغانی .
همچنان یک کیلو گاز مایع 60 افغانی ، یک لیتر تیل پترول به 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل به 45 افغانی به فروش میرسد . نازیلا عزیزی

مشاهده در منبع اصلی