اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

اظهارات تازۀ خانم امریکایی در رابطه به تجاوز طالبان و ادعای نادرست پاکستان

کیتلان کولمن، خانم امریکایی ربوده‌شده توسط طالبان مربوط به شبکۀ حقانی اعتراف کرد که توسط آنان مورد تجاوز قرار گرفته و هم‌چنان ادعای پاکستان در مورد این‌که در مدتی که پیش هراس‌افگنان بودند در افغانستان نگه‌داری می‌شدند را دروغ خواند.
این خانم امریکایی در گفت‌گویی با روزنامۀ کانادایی استار، اعتراف کرد که در زمان اختطافش حامله بوده و پس از آن‌که شوهرش درخواست هم‌کاری با هراس‌افگنان را رد کرده، طفلش را سقط نموده‌اند.
خانم کولمن هم‌چنان گفته‌است افراد شبکۀ حقانی این کار را با استفاده از ریختن مادۀ سقط‌کنندۀ ستروجن در غذایش انجام داده دخترش را ازو گرفته‌اند و بعدا بالایش تجاوز نیز کرده‌اند.
پیش از این جاشوا بویل، شوهر کانادایی خانم کولمن نیز به دنبال آزادی‌شان، گفته بود که گروه طالبان بالای خانمش تجاوز کرده‌اند.
اما طالبان این را رد کرده و گفتند که به خاطر بدنام‌کردن‌شان مسئلۀ تجاوز آنان بالای خانم امریکایی مطرح شده‌است.
به گفتۀ این خانم امریکایی، او و شوهرش را افراد شبکۀ حقانی از هم جدا نگه‌داری می‌کردند و حتا اجازه نداشته‌اند تا کودک‌شان را ببینند.
با این حال، مقام‌های پاکستانی باز هم با ادعای دروغین گفته بودند که این خانم و شوهرش را در جریان انتقال از افغانستان به پاکستان، در مرز آزاد کرده‌اند و آنان طی این پنج سال در افغانستان نگه‌داری شده‌اند.
اما خانم کولمن به استار گفته‌است که او را در همان اوایل اختطاف از افغانستان به میران شاه پاکستان برده‌اند و در پاکستان نگه‌داری می‌شدند.
هرچند پیش از آن مقام‌های استخبارات امریکا نیز گفته بودند که این کیتلان کولمن و شوهرش پس از اختطاف از افغانستان، به پاکستان انتقال داده شده و در خاک آن کشور نگه‌داری می‌شدند.
جاشوا بویل و کیتلان کولمن در ماه اکتوبر ۲۰۱۲ از افغانستان گروگان گرفته شدند، سپس توسط شبکۀ حقانی به پاکستان انتقال یافته مدت پنج سال را در آن کشور نگه‌داری گردیدند و حدود دوهفته پیش نیز در خاک پاکستان آزاد گردیدند.

مشاهده در منبع اصلی