اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

نمایشگاه دو روزه‌یی محصولات زراعتی در بلخ افتتاح شد

کنفرانس مشارکت دانش و نمایشگاه دو روزه‌یی محصولات زراعتی امروز چهارشنبه در بلخ افتتاح شد.
نصیر قاسمی رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ امروز به رادیو آزادی گفت که در این کنفرانس مسئولین حدود ۳۰۰ شرکت تولیدی در مورد دست آوردها و چالش‌های شان به اشتراک کننده‌گان کنفرانس معلومات می‌دهند.
وی افزود که در نمایشگاه نیز در ۵۰ غرفه محصولات زراعتی و صنایع دستی به نمایش گذاشته خواهند شد.

مشاهده در منبع اصلی