اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 عقرب , 1397

احمد یاسین سالک آقای عضلات جهان تقدیر شد

کابل 3 عقرب باختر
داکترعبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی امروز ضمن تقدیر از  قهرمانی احمد یاسین سالک آقای عضلات جهان و ورزشکاران پوهنتون های افغانستان وعده برگزاری هر نوع حمایتش را بخاطر رشد و  تقویت ورزش در نهاد های تحصیلی ابراز کرد.
در محفلی که به همین مناسبت در وزارت تحصیلات عالی  به اشتراک هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی، احمد یاسین سالک قهرمان جهانی کشور در رشته پرورش اندام و تعدادی از ورزشکاران پوهنتون های کشور  برگزار گردید، سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت که امروز جای خوشی است که جوانان افغانستان در بخش های مختلف به ویژه ورزش افتخاراتی را نصیب ملت و کشور خویش کرده اند.
وی با اشاره به افتخار آوری تیم ربات سازان از مسابقات ایالات متحده امریکا و ورزش کاران افغان از کشور های مختلف، قهرمانی احمد یاسین سالک را در رشته پرورش اندام تبریک گفته و آنرا مایه افتخار برای ملت افغانستان خواند.
وی  افزود هدف از این تقدیر تداوم رابطه میان ورزشکاران و جامعه اکادمیک بوده و این رابطه بیشتر از پیش تحکیم خواهد شد
موصوف ضمن حمایت همه جانبه از ورزش در نهاد های تحصیلی آنرا در تقویت فزیکی و فکری  محصلان موثر خواند.
داکتر عبداللطیف روشان با اشاره به ورزش های سنتی و علاقه مردم افغانستان به ورزش اضافه کرد که در دین مبین اسلام نیز ورزش یک عمل پسندیده بوده و حتی پیامبر اسلام به ورزش مبادرت می ورزیده است.
بعدا احمد یاسین سالک قهرمان عضلات جهان از حمایت سرپرست وزارت تحصیلات عالی و هیات رهبری این وزارت از ورزش و توجه آنان به رشد و تقویت ورزش در نهاد های تحصیلی قدردانی کرد.
محفل با توزیع لوح تقدیر به قهرمان عضلات جهان، تقدیر نامه به نورالهدا شیرزاد سرمربی تیم ملی پرورش اندام و فتنس افغانستان و تفویض مدال ها برای ورزشکاران فدراسیون ورزشی  پوهنتون های کشور خاتمه یافت.
احمدی

مشاهده در منبع اصلی