اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

راه اندازی کنفرانس ملی اصلاح نسل و القاح مصنوعی

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به منظور آوردن بهبود در وضعیت مالداری، کنفرانس ملی اصلاح نسل و القاح مصنوعی راه اندازی نمود.
 عبدالقدیر جواد معین مالی و اداری وزارت زراعت گفت”: چگونگی القاح مصنوعی و اصلاح نسل، بررسی و راه های حل برای از میان برداشتن چالش های، انسجام بهتر امور و تامین روابط مرکز با ولایات و ولسوالی ها و شناسایی فرصت ها برای عرضه بهتر خدمات مالداری  از اهداف مهم این کنفرانس است.
همچنان  برای بوجود آوردن راهکاری جهت  ایجاد اتحادیه ملی القاح مصنوعی، دریافت راه های انکشاف مالداری و اصلاح نسل، در برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت بحث و تبادل نظر صورت می گیرد.
جلوگیری از انقراض و ازبین رفتن نسل های بومی و ایجاد یک جین بانک ( بانک سپرم ) مجهز برای بقای این نسل ها یکی از فعالیت های مهم برای اصلاح نسل و از موضوعات مطرح بحث در این کنفرانس خواهد بود.
 القاح مصنوعی مهمترین و ارزان ترین راه برای ازدیاد نسل گاو های گوشتی و شیری درکشور است و نقش موثر ومهمی در افزایش تولید شیر و گوشت دارد.
گفتنی است که مسوولین بخش مالداری از 34 ولایت کشور، استادان پوهنتون های زراعت، متخصصین، مسوولین اتحادیه های لبنیات و شماری از دست فعالیت سکتور مالداری در کشور دراین کنفرانس سه روزه دعوت شده اند.

مشاهده در منبع اصلی