اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

هيچ يک از مکاتب دخترانه در ولسوالى «اله‌ساى» کاپیسا ساختمان ندارد

رياست معارف کاپيسا مي‌گويد که هيچ يک از مکاتب دخترانه در ولسوالى اله ساى تعمير ندارد.

مشاهده در منبع اصلی