اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

۲۰۰ فرد معتاد به مواد مخدر پس از تداوی به زندگی عادی برگشتند

همزمان با ترخیص 200 فرد معتاد به مواد مخدر پس از درمان، 150 تن دیگر از معتادان از سطح شهر کابل جمع‌آوری و به شفاخانه هزار بستر موسوم به مرکز “احیای امید” انتقال داده شدند.

مشاهده در منبع اصلی