اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 28 دلو , 1396

تفاوت دیدار کرزی و غنی با آمریکایی ها

سال 2012 زمانیکه پیمان استراتژیک افغانستان و امریکا قرار بود امضا شود، رییس جمهور امریکا از کرزی دعوت کرد تا به امریکا برود و پیمان استراتژیک را در آنجا امضا کنند. اما آقای کرزی این دعوت را نپذیرفته و امضای آن در امریکا را صدمه ای بزرگ به آبرو و حیثیت افغانستان و افغان ها دانست و آنقدر پا فشاری کرد تا اوباما به ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمد و پیمان را در آنجا امضا کرد.

اما حالا بزرگان ما آنقدر بیخبر از دیپلماسی اند که از الف تا ی به دیدار یک وزیر خارجه به میدان هوایی بگرام می روند و بعد برای اینکه آبروی شان ریخته نشود تصاویر نشر شده را فوتوشاپ و محل آنرا کابل می نویسند.

کسی به این بزرگان بگوید که حالا شما نماینده افغانستان هستید و آبروی شما آبروی تمام کشور است. نکنید برای جلب حمایت امریکا برای کاندیداتوری دوره های بعدی تان حیثت کشور را از بین نبرید.

"بکتاش"

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی