اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 9 جوزا , 1397

رییس اجرایی: کاهش خطرات حوادث طبیعی نیازمند «آگاهی‌دهی ملی» است

مشاهده در منبع اصلی