اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

سیا برای کشتن رهبران طالبان در افغانستان تیم ویژه می فرستد

مشاهده در منبع اصلی