اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

سی آی ای و برنامه های جدید در افغانستان !

کابل باختر 2 عقرب
بعد از اعلام برنامه راهبردی امریکا در قبال افغانستان و جنوب آسیا که در آن بر فشار نظامی بالای گروه های مسلح نیز تاکید شده است حملات هوایی وعملیات های کوماندویی علیه این گروه ها افزایش یافته است.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد: منابع در افغانستان  وامریکا گفته اند که به تعقیب اعلام برنامه های راهبردی امریکا در قبال افغانستان و جنوب آسیا تحرکات نیروهای امریکایی بخصوص نیرو های هوایی و دسته های استخباراتی آن افزایش یافته است.
چنین تحرکات درست زمانی صورت میگیرد که گروه های مسلح نیزبا تشدید فعالیت های شان و با انجام حملات پیچیده در برابرنظامیان افغان نسبت به  اقدامات امریکا واکنش نشان داده اند .
مگراقدامات امریکا در اینجا خلاصه نمیشود امریکا تلاش دارد تا پاسخ تند تر و قاطع تر برای طالبان و گروه های دیگر تروریستی بدهد.
اکنون سی آی ای یا سازمان استخباراتی امریکا برنامه یی دیگر را در افغانستان برای سرکوب هراس افگنان  روی دست گرفته است، ایجاد دسته های کوچک کوماندو برای شکار قوماندانان  طالبان.
به تازه گی روزنامه نیویارک تایمز گزارشی را به نشر رسانده که در آن به نقل از دو مقام ارشد امریکایی گفته است که سی آی ای یا سازمان سیا امریکا از تکتیک های دیگر مثل فرستادن تیم های کوچک در کنار قوای افغان برای هدف قرار دادن تروریستان طالب استفاده می کند و به این ترتیب اداره استخبارات مرکزی امریکا عملیات مخفی اش را در خصوص هدف قرار دادن تروریستان در افغانستان توسعه می دهد. در گذشته فعالیت های تک گرایانه و مخفی نیروهای های امریکایی درافغانستان مشکلات را به بار آورده بود.
فعالیت های خود سر نه تنها برای مردمان روستایی مشکل آفرین تمام شد بل در مواردی به قیمت جان نیروهای افغان تمام گردید حتا باعث تیره گی روابط حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین کشور با امریکا شد مقامات افغان را تاکید بر این است که هر عملیات و برنامه نظامی نیروهای خارجی در این کشور در هماهنگی و مدیریت نهاد های امنیتی افغان انجام شود وفرماندهی نیروی های خارجی در افغانستان نیر متعرف به این است که هر عملیات نظامی در افغانستان در هماهنگی با نهاد افغان و در مدیریت انها انجام میشود .
شماری از کارشناسان امور سیاسی در افغانستان را باور به این است که فعالیت تازه این سازمان به گونه مخفی یک تهدید کلی به منافع ملی و استقلال افغانستان است و جنگ جاری در افغانستان را تشدید خواهد کرد.
دولت افغانستان تا کنون در خصوص تصمیم اخیر سی  ای  ای واکنش نشان نداده مگر بدون شک ضمن بررسی برنامه تازه سازمان استخبارات نظامی امریکا بر مدیریت و اداره ان از سوی نهاد های افغان تاکید خواهد کردختم عبدالخالق   ذهاب

مشاهده در منبع اصلی