اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 عقرب , 1397

کشته شدن هفت فرد ملکی در نتیجه عملیات نیروهای مشترک

مشاهده در منبع اصلی