اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

کشته شدن هفت فرد ملکی در نتیجه عملیات نیروهای مشترک

مشاهده در منبع اصلی