اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

پانزده کیلو متر سرک در سمنگان احداث میشود

ایبک  باختر  2عقرب
کار احداث یک سرک به درازای پانزده کیلو متر امروز در سمنگان آغاز شد.
این سرک از سوی وزارت فواید عامه در ولسوالی روی دو آب احداث می گردد.
انجنیر محمد ضیا همایون ابراهیم خیل رئیس فواید عامه ولایت سمنگان به آژانس باختر گفت ،که این  سرک به درازای پانزده کیلو متروپهنایی شش متر احداث وبه ضخامت پانزده سانتی متر جغل اندازی میگردد .
خال محمد حقجو ولسوال روی دو آب میگوید : این پروژه که تا شش ماه آینده تکمیل میگردد  بیش از دوهزارو پنجصد خانواده در منطقه قشنقه آن ولسوالی از مزایای آن مستفید میشوند.
حقجو اضافه کرد: در جریان تطبیق این پروژه زمینه کاری برای صد ها باشنده آن ولسوالی نیز مساعد گردیده است. لیلما

مشاهده در منبع اصلی