اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

سمیناراعتماد به نفس در پروان بر گزار شد

چاریکار  باختر  2 عقرب
سمیناری دیروز زیرنام (اعتماد به نفس و راه های تقویت آن در پروان)برگزار شد
به گزارش خبر نگار آژانس باختر یکصد تن از جوانان دختر و پسر در این سمینار که از طرف معینیت امور جوانان و ریاست اطلاعات و فرهنگ پروان برگزار شد، اشتراک نمودند.
عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ پروان بر گزاری این سمینار را در جهت آگاهی هرچه بیشتر جوانان نسبت به توانایی های شان حایز اهمیت دانسته و گفت که باور و  اعتمادداشتن به نفس به توانمندی های خودی، اعتماد به نفس گفته میشود.
همچنان در این سمینارحکیم باوری آمر امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ پروان روی موضوع صحبت کردند.
در این سمینار که یک روز ادامه داشت یکصد تن  جوانان دختر وپسر پروان شرکت کرده بودند و آنان شیوه های تقویت اعتماد به نفس راه فرا گرفتند. شکریه عظیمی

مشاهده در منبع اصلی