اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

وزارت اطلاعات وفرهنگ : طرح برنامه آگاهی عامه را درخصوص تغییرات اقلیم آماده ساخته است

کابل باختر/ 2/ عقرب
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ میگوید که برای جلوگیری ازتغییراقلیم درکشور، برنامه آگاهی عامه را آماده ساخته اند.
به گزارش آژانس باختر ، پوهنیارسیده مژگان مصطفوی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ که امروز در کمیته ملی تغییر اقلیم در وزارت امور زنان سخن میگفت، اظهار داشت: ما به خاطر جلوگیری از تغییر اقلیم طرح برنامه آگاهی عامه را آماده ساخته ایم . او تاکید کرد تا زمانیکه آگاهی عامه به وجود نیاید مشکل است تا همکاری مردم درخصوص جلوگیری از تغییر اقلیم جلب شود و دراین راستا خواهان کمک های اداره محیط زیست میباشیم بخصوص همکاری این اداره دردریافت بودجه مهم است .
همچنان درجلسه کمیته ملی تغییر اقلیم دروزارت زنان و تحت ریاست نبیله مصلح معین آن وزارت برگزار شد نمایندگان نهادهای ذیربط شرکت داشتند.
خانم مصلح گفت که مساله تغییر اقلیم یک مشکل اساسی درجامعه افغانی است و جامعه جهانی حاضر است تا دراین خصوص افغانستان را کمک کند و ما در حال حاضر روی جلب همکاری های جامعه جهانی برنامه ریزی می نمایم  که چگونه تاسال 2020 میلادی بتوانیم از این منابع و امکانات برای آوردن تغییرات مثبت در اقلیم اقدام کنیم .
دراین نشست روی کاهش اثرات تغییر اقلیم ، انرژی پاک و ایجاد نهادملی صندوق تغییر اقلیم بحث صورت گرفت.
کمیته ملی تغییر اقلیم به اساس هدایت رییس جمهور غنی ایجاد گردیده تا با برنامه ریزی ازتغییر منفی اقلیم درافغانستان جلوگیری شود.
ختم/ بهزاد

مشاهده در منبع اصلی