اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 حوت , 1396

چرا عکس دیدار غنی و تیلرسون دستکاری شد؟

(Visited 9 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی