اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

چرا عکس دیدار غنی و تیلرسون دستکاری شد؟

مشاهده در منبع اصلی