اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 عقرب , 1397

یک دیدار و دو تصویر…

ارگ، تصاویر دیدار رهبران حکومت وحدت ملی با وزیر خارجه امریکا در بگرام را فوتوشاپ کرده است.

مشاهده در منبع اصلی