اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 عقرب , 1397

نیروهای امنیتی افغان چندین قریه در هلمند را از تصرف طالبان خارج کردند

مشاهده در منبع اصلی