اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

نصف زنان افغان به خدمات ولادی دسترسی ندارند

بر اساس سروی ۲۰۱۵ وزارت صحت افغانستان، بیش از ۵۰ درصد زنان در آن کشور از خدمات صحی در هنگام ولادت و پیش از ولادت بهره مند می باشند.
وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که درسراسر کشور ۲۷۰۰ مرکز صحی فعال است.
مقامات در وزارت صحت عامه افغانستان می گویند که به اساس سروی ۲۰۱۵ میلادی بیش از ۵۰ درصد زنان در افغانستان از خدمات صحی در هنگام ولادت و پیش از ولادت بهره مند می باشند.
وحیدالله مجروح ، رییس روابط بین المللی و سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به روز یکشنه به رادیو آشنای صدای امریکا گفت که با وجود این که از سال ۲۰۱۵ تا اکنون میزان عرضه خدمات صحی در افغانستان بلند رفته است، باز هم در برخی مناطق روستایی و دور افتاده کشور به دلایل ناامنی ها و صعب العبور بودن، مشکل کمبود کارکنان صحی طبقه اناث ارایه خدمات صحی را با آزمون مواجه ساخته است.
او گفت" در ولایت نورستان و غور، معضل کمبود کارکنان صحی زن و در مجموع خدمات صحی نسبت به سایر مناطق بیشتر است. به این معنا که به دلیل نبود کارمندان صحی اناث ارایه خدمات صحی محدود می باشد."
این در حالی است که گزارش جدید صندوق جمعیت ملل متحد هشدار می دهد که عدم توجه به نابرابری ها و ناکامی ها در رسیده گی به حقوق فقیرترین زنان جهان می تواند سبب نا امنی شده، صلح و ثبات و اهداف انکشافی جهانی را با مشکل مواجه سازد.
بر اساس اظهارات آقای مجروج، حدود شصت در صد مردم افغانستان برای استفاده از خدمات صحی و رسیدن به مراکز صحی، یک ساعت پیاده سفر میکنند.
اما سخنگوی وزارت صحت عامه می گوید که به دلیل دور بودن مراکز صحی از محلات زیست، بیشتر مردم افغانستان از خدمات صحی محروم اند .
یک خانواده باشنده روستای ولسوالی سروبی ولایت کابل که عروس خود را جهت تداوی به کابل آورده است به صدای امریکا از عدم توجه مقامات شکایت کردږ
او گفت"به مردم غریب توجه نمی شود، سه شب سپری شد که عروسم مریض است، ما چه بخواهیم؟ در دهکده ای ما اگر شفاخانه می بود این جا چه می کردیم ؟"
این درحالی است که گزارش تازه صندوق جمعیت سازمان ملل در مورد افغانستان نوشته است که سطح درسترسی فقیرترین زنان به امکانات تنظیم خانواده یا فاصله دهی بین ولادت ها، و همچنین دسترسی به خدمات قبل از ولادت در پایین ترین حد می باشد و در اکثر موارد آن ها بدون حضور یک داکتر یا قابله ولادت می کنند.
بر اساس گزارش دیموگرافی و وزارت صحت عامه افغانستان تنها ۲۳در صد زنان متاهل از یک نوع میتود تنظیم خانواده استفاده می کنند.

مشاهده در منبع اصلی