اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 جوزا , 1397

یک عضو طالبان از انجام حمله انتحاری در بامیان منصرف شد

دفتر مطبوعاتی والی بامیان می گوید که یک تن از اعضای گروه طالبان که قصد انتحار داشت، خود را به نیروهای امنیتی بامیان تسلیم کرده است.

مشاهده در منبع اصلی