اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

رایزنی های تازه سیاسی در منطقه !: سفر همزمان رئیس جمهور غنی و وزیر خارجه امریکا به هند

کابل باختر / 2 / عقرب:
به تعقیب اعلام استراتیژی تازه امریکا در قبال افغانستان و جنوب آسیا٬ رایزنی های سیاسی در منطقه شدت پیدا کرده است.
دراین میان نشست  چهار جانبه عمان ٬ نشست شش جانبه مسکو٬ سفر وزیر خارجه امریکا به منطقه منجمله افغانستان و هند  ٬ سفر مخفی ضمیرکابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه به هند… نمونه های از این رایزنی ها است که نشان میدهد کشور های دخیل در انکشافات منطقه یی هر کدام روی اهداف و منافع شان در تحرک اند وتلاش میکنند به دپلوماسی یک فرصت دیگر دهند.
در این میان سفر همزمان رئیس جمهور غنی و تیلرسن وزیر خارجه امریکا به هند مورد دقت وبحث است.
این سه کشور در حال حاضر روی یک خط واحد در حرکت اند زیرا منافع  و دیدگاه واضح در خصوص مسایل منطقه یی و وضعیت جاری در افغانستان دارند  وبدون شک هر سه کشور تلاش خواهند کرد تا موضع و موقف شان  رابیشتر هماهنگ و منسجم سازند.
افغانستان باهند از یک طرف و با امریکا از طرف دیگر روابط تعریف شده دارد هر دو کشور با افغانستان وارد همکاری های راهبردی اند و هر دو کشور ازجمله حمایت کنندگان و تمویل کننده اول حکومت افغانستان اند ضمنا این سه کشورمحکوم به این امر اند که غرض دفاع از منافع مشترک شان دربرابر رقابت هائیکه  تازه در منطقه شکل گرفته ایستادگی  و برنامه ریزی کنند.
اکنون این پرسش مطرح میگردد که انکشافات تازه سیاسی بخصوص سفر رئیس جمهور غنی  وتیلرسن وزیر خارجه امریکا به هند چه پیامد های خواهد  داشت ؟
برنا صالحی آگاه امور سیاسی در رابطه به پیامد سفر وزیر خارجه امریکا به کابل و سفر رئیس جمهور غنی به هند می گوید که پیامد هردو سفر برجسته کردن موقف مشترک افغانستان، امریکا و هند علیه هراس افگنی در منطقه است که به نحوی هشداری برای پاکستان نیز تلقی می شود.
صالحی می گوید که پاکستان بخاطر عدم همکاری با امریکا و افغانستان در مبارزه با تروریزم، جایگاه خویش در سیاست خارجی امریکا را به نفع هند ازدست خواهد داد و اما از طرف مقابل دو گزینه ی احتمالی و متفاوت به هم را میتوان حدس زد.یکی نزدیکی بیشتر از پیش پاکستان به چین و روسیه و دوم نشان دادن روحیه همکاری با افغانستان هرچند به صورت تکتیکی با شد . همزمان هردو گزینهء فوق پیامد این سفر ها مشخصا هرچه که باشد، از جهت دیگر هیچ کسی نمی تواند از تشدید جنگ سرد جدید میان قطب های قدرتمند جهانی چشم پوشی کند و این سفر ها در راستای همین رقابت کلان میان قدرت های بزرگ، در محور آسیای مرکزی و جنوبی می باشد که پاکستان دارای نقش موثر در هر دو محور بوده و خلاف دوران جنگ سرد نیمه دوم قرن بیست ظاهرا تمایل چندانی به همکاری با ایالات متحده آمریکا را ندارد .
همچنان عبدالقهار سروری استاد پوهنتون و آگاه امور سیاسی می گوید که سفر وزیر خارجه امریکا به افغانستان و سفر رئیس جمهور افغانستان به هند، در شرایط کنونی از اهمیت خاص دیپلوماتیک برخوردار است.
وی گفت تیلرسن وزیر خارجه آمریکا در یک سفر از قبل اعلان نا شده روزگذشته به افغانستان آمد، تا جزئیات کاربردی استراتیژی جدید رئیس جمهور ترامپ در قبال افغانستان را با رهبران حکومت افغانستان شریک نماید و همچنان، رئیس جمهور افغانستان به هند رفت تا با مقامات هندی پیرامون اهداف مشترک افغانستان و هند ( مبارزه علیه هراس افگنی) در منطقه گفت گو و مشوره داشته باشد.
این آگاه سیاسی تاکید کرده می گوید که این دو سفر پیهم به نحوی همسویی آمریکا، افغانستان و هند را در قبال مسالۀ افغانستان به نمایش میگذارد، اما نحوه‌ یی استفاده از این همسویی، به ظرفیت و درایت سیاسی رهبران حکومت افغانستان بستگی دارد.  عبدالخالق شمس

مشاهده در منبع اصلی