اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

کشته شدن هفت هراس افگن در جوزجان

شبزغان  باختر  2 عقرب
یک قومندان مشهور گروه داعش با دو هراس افگن ازبکستانی و چهار طالب مسلح دیشب در درگیری میان گروهی در قوش تپه جوزجان کشته شدند.
مل پاسوال فقیر محمد جوزجانی قومندان امنیه جوز جان به آژانس  باختر گفت ،که ابراهیم قومندان و دوهراس افگن ازبکستانی در نتیجه درگیری با گروه طالبان در مربوطات ولسوالی یاد شده کشته شدند.
منبع افزود:دراین در گیری چهار طالب نیز کشته شدند وشش تن ازافراد داعش وطالب به شدت رخم برداشتند.
گفته میشود:در گیری میان افراد طالبان و گروه داعش در ولسوالی قوش تپه ادامه دارد.  لیلما

مشاهده در منبع اصلی