اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

کشته شدن ده طالب مسلح درحمله های ناگهانی نظامیان درهلمند

شهرلشکرگاه 2 عقرب باختر
ده طالب مسلح درجریان یک رشته حمله های هوایی و زمینی نظامیان درولایت هلمند کشته شدند و شش تن دیگر شان زخم برداشتند.
این حمله ها برمواضع طالبان درولسوالی گرشک شب گذشته انجام شد.
یک فرمانده ارشد اردوی ملی درجنوب کشور به آژانس باخترگفت که دراین حمله های هوایی وزمینی ده طالب مسلح کشته شدند .
اوگفت که دراین حمله ها چندین مخفیگاه طالبان  ویران شد.
به اساس گزارش ها ، دراین نبرد ها نظامیان توانستند ده ها روستا را ازوجود هراس افگنان پاکسازی کنند.
یک خبردیگر حاکیست که نظامیان درولایت هلمند ازوقوع یک رشته انفجارها جلوگیری کردند.
بامداد امروز ماموران امنیتی هشت ماین را از راه های پررفت و آمد این ولایت جنوبی کشف وخنثی کردند.
گفته می شود این ماین ها توسط طالبان مسلح کارگذاری شده بود.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی